Meniu principal
Urmărește-ne pe Facebook

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 

ADMITEREA

2018-2019

ULIM, ADMITEREA 2018, FACULTATEA STIINTE ECONOMICE

ULIM,  Admiterea – 2018, FACULTATEA STIINTE ECONOMICE

PROGRAME DE STUDII

 

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

CICLUL I – LICENŢĂ

0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0411.1 Contabilitate (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0412.1 Finanțe și bănci  (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0413.1 Business și administrare (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0414.1 Marketing și logistică (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)

 

CICLUL II – MASTERAT

 1. Business Management și Antreprenorial
 2. Marketing și logistică
 3. Politici comerciale și drept vamal
 4. Finanțe, Investiții și Banking
 5. Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate
 6. Management contabil, expertiză și audit
 7. Turism internațional și managementul în industria ospitalității

 

Pliant Facultatea Stiinte Economice. Admiterea 2017-2018

Pliant ULIM. Admiterea 2017-2018 (View in Google)

ULIM 20 – Sapientia et Virtus (View in Google)     

Oferte DIB pentru liceeni

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ULIM 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA


FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

 

ADMITEREA 2017-2018

 

Fondată

la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 16.10.1992;

Autorizată

prin ordinul Ministrului Educației al Republicii Moldova nr. 458 din 01 iunie 2012;

Acreditată

acreditată științific, Certificat CNAA, Seria A nr. 009, eliberat la 4 decembrie 2014;

Recunoaștere internațională

 • deține distincția ”European Quality” (Calitatea Europeană) nr. 2351135 din 05 mai 2007;
 • unica instituție de învățământ din Republica Moldova inclusă a treia oară consecutiv în Clasamentul mondial al universităților: U-Multirank-2017, realizat de Uniunea Europeană (www.umultirank.org).

Membru al Organizațiilor Internaționale

 • Asociația Universităților Europene (EUA)
 • Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
 • Asociaţiei Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA)
 • Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU)
 • Asociaţia Internaţională a Rectorilor (IAUP) etc.

Gazdă a Reprezentanțelor și Centrelor Internaționale

 • Antena Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)
 • Centrul de Reușită Universitară (CRU)
 • Centrul de Informare al Uniunii Europene
 • Centrul de Informare și Documentare privind NATO
 • Centrul de Informare ONU
 • Centrul de Limbă şi Cultură Chineză (Institutul Confucius)
 • Centrul de Limbă şi Cultură al Coreei de Sud (Se Jong)
 • Centrul de Limbă şi Cultură Spaniolă (Institutul Cervantes)
 • Centrul Britanic etc.

Parteneriate cu:

–  peste 30 de Ambasade acreditate în Republica Moldova, în baza cărora a fost lansat proiectul universitar ”Aule Naționale” (www.cci.ulim.md);

–  peste 100 de universități din lume;

–  peste 100 de întreprinderi, organizații, autorități administrative.

PROGRAME DE STUDII

 

se realizează în limba română, rusă, *engleză și/sau franceză

CICLUL I LICENŢĂ
CICLUL II MASTERAT
36. ŞTIINŢE ECONOMICE
FACULTATEA
ŞTIINŢE ECONOMICE
Business şi administrare*

Cibernetică şi informatică economică

Contabilitate

Economie generală*

Economie mondială şi relaţii economice internaţionale*

Finanţe şi bănci

Marketing şi logistică*

Merceologie şi comerţ

Statistică şi previziune economică

Turism

 

Politici Comerciale şi Drept Vamal

Politici de Integrare şi Business internaţional

Business Management şi Antreprenoriat

Managementul Marketingului Strategic

Marketing şi Logistică

Management, Marketing şi Logistică în Transport (aplicat pe moduri de transport)

Turism Internaţional şi Managementul în Industria Ospitalităţii

Managementul Resurselor Umane şi Leadership

Control Financiar-Fiscal

Management Contabil, Expertiză şi Audit

Finanţe şi Contabilitate Internaţională

Finanţe, Investiţii şi Banking

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

Modul psiho-pedagogic

 

FACILITĂȚI PENTRU STUDII:

 • Săli de lectură, Biblioteca Digitală, Acces la biblioteci electronice internaţionale;
 • Wi-Fi gratuit;
 • Complex sportiv cu diverse oferte;
 • Cămin şi Hotel universitar;
 • Cantine și restaurant universitar;

 

GRATUITĂȚI ȘI REDUCERI

 • Taxe de studii moderate cu posibiltatea achitării în rate;
 • Burse de merit din bugetul ULIM pentru studenţii care demonstrează succese remarcabile la învăţătură;
 • Studii gratuite pentru studenţii cu aptitudini deosebite, confirmate prin diplome şi medalii obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; sportivi de performanţă;
 • Studii gratuite pentru studenții social vulnerabili cu merite deosebite confirmate prin diplome;
 • Cursuri de studiere a limbilor moderne europene şi asiatice (în special engleza, franceza, spaniola,poloneză, chineză, coreeană, arabă, turcă, etc.).

 

OPORTUNITĂȚI

 • Profesori notorii din străinătate;
 • Studierea opțională cu acordarea certificatului:
  • Modulul psiho-pedagogic;
  • Limbi străine europene și asiatice;
  • Tehnologii informaționale;
  • Alte discipline la solicitare.
 • Stagii de mobilitate academică şi de practică peste hotare în baza acordurilor de colaborare cu universități din străinătate și în baza Programelor Erasmus+, AUF, Fulbright, UGRAD, DAAD etc.
 • Stagii de mobilitate academică şi de practică oferite de Guvernele Republicii Populare Chineze, Republicii Coreea, Republicii Polonia, Republicii Ungaria, etc.
 • Cooperare cu organizațiile internaționale: NATO, OSCE, UNICEF, UNDP, UNHCR, IMF, WTO, IOM, EUBAM, Consiliul Europei, Uniunea Latină, Institutul Cultural Român, NORLAM, AEGEE, DAAD, etc.
 • Calculatoare și echipament didactic de ultimă generație;
 • Școli de vară.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
 • Copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
 • Certificatul medical-tip (formularul 086-e);
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;

 

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Tel. 022-220029; 022-205978; 022-237099; fax: 022-220028

GSM: 079 220029

Web site: www.ulim.md

E-mail: admiterea@ulim.md

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *