Cercuri științifice

  • „Tînărul Antreprenor”
  • „Daily Business”
  • „Marketer”
  • Strategii financiar-bancare contemporane
  • Contabilul contemporan

 

 

Activitatea științifică a studenților Facultății Științe Economice, anul universitar 2015/2016

 

Tipul activităţii Ciclul

(I, II, III)

Denumirea Implicare

(participare, organizare)

Nr. de participanţi

(inclusiv străini)

Statut
 
Cercuri ştiinţifice I

II

„Tînărul Antreprenor” Organizare și participare 54  

Realizat

 

I „Daily Business” Organizare 11 Realizat
I „Marketer” Organizare 10 Realizat
I Strategii financiar-bancare contemporane participare 25 Realizat
I Contabilul contemporan participare 20 Realizat
Total cercuri ştiinţifice I,II 5 30 participanți  
Evenimente ştiinţifice naţionale I,II Conferința științifică studențească „Sympozia Studentium – Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și a globalizării” organizare 100 participanți Realizat
Total conferinţe ştiinţifice naţionale I,II 1 100 participanți  
Conferinţe ştiinţifice internaţionale  

II, III

 

Lecturi economice

 

organizare 40 Realizat
Total conferinţe ştiinţifice internaţionale II, III 1 40 participanți  
TOTAL FACULTATE   7 170 participanți