Lista manifestarilor stiintifice preconizate pentru anul 2017

 

CATEDRA “BUSINESS ȘI ADMINISTRARE, RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE ȘI TURISM”

Lista publicatiilor personalului didactico-stiintific

 

Participari la manifestari stiintifice personalului didactico-stiintific

 

 

PUBLICAȚIILE DL ALEXANDRU GRIBINCEA

(cu colectiv de autori: Drăgălin Iuliana, Barcari Igor, Țibuleac Ana și altele), doctor habilitat, profesor universitar

 

 

coop-3 coop-2  mg doc1 integr-euro trade exc com-int coperta-koz-2 coop  coperta-koz coperta-kozak

PUBLICAȚIILE MEMBRILOR CATEDREI 

doc2hg

Catedra “FINANȚE, BĂNCI ȘI CONTABILITATE”

Lista publicatiilor personalului didactico-stiintific

 

Participari la manifestari stiintifice personalului didactico-stiintific

 

Учебное пособие Денежная и кредитная система 2015 (EVSIUKOVA Raisa)

Учебное пособие Финансово банковские учреждения 2015 (EVSIUKOVA Raisa)

Curs Institutii Financiar-Bancare 2015 (SPINU Ana)