Catedra „Finanțe, Bănci şi Contabilitate” reprezintă una din subdiviziunile structurale de bază ale Facultății Ştiințe Economice, în cadrul catedrei activează 7 cadre didactice titulare (printre care: dr., conf.univ., lectori universitari) și 3 cadre didactice prin cumul.

Catedra „Finanțe, Bănci şi Contabilitate” reprezintă una din subdiviziunile structurale de bază ale Facultății Ştiințe Economice, în cadrul catedrei activează 9 cadre didactice titulare (printre care: dr. hab., prof. univ., dr., conf.univ., lectori superiori, lectori universitari şi asistenți universitari) şi 17 cadre didactice prin cumul.

Sarcina principală a catedrei este asigurarea fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice şi metodologice care să le permită o rapidă integrare în viaţa economică (fie la nivel naţional, fie la nivel internaţional), dar care să le asigure şi o bună oportunitate pentru continuarea studiilor universitare prin intermediul celorlalte doua cicluri (masterat şi doctorat).

Fie că este vorba de domeniul contabilității, finanţelor publice, fie că este vorba de domeniul bancar, al pieţei de capital sau al asigurărilor, toate acestea impun o pregătire temeinică ce poate fi asigurată prin intermediul programului de licenţă (master), astfel încît viitorii specialişti să poată face faţă provocărilor economiei de piaţă.

Prin structura planului de învăţămînt pentru specialităţile “Finanţe şi Bănci” și „Contabilitate”  şi mai ales prin conţinutul tematic al disciplinelor incluse în acestea se urmăreşte o cît mai bună transpunere a elementelor teoretice în realitatea practică, astfel încît, la finele ciclului de licenţă (master) absolventul să răspundă cerinţelor mediului economic şi social prin intermediul competenţelor dobîndite.

Şef catedă – dr., conf.univ., BALAN Igor

Laborant – R. Roșca

Etajul 2, biroul 252, 244. 

Telefon 022213521 (intern – 233)

Adresă blog: fbculim.wordpress.com

Lista profesorilor

 

INDICAȚII METODICE – PROIECTE DE LICENȚĂ, TEZE DE MASTERAT:

Ghid metodic teza de masterat 2016

Ghid-proiect-de-licenta 2016