Catedra Cibernetică şi Informatică Economică a fost constituită în a 2009 prin comsarea Catedrei „Matematică şi Statistică” şi a Catedrei „Informatică”. Direcţia prioritară a catedrei constă în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor la specialitatea Informatică Economică precum şi în organizarea şi petrecerea cercetărilor ştiinţifice la profilul cibernetică şi matematică aplicată.

 

 Specialitatea menţionată  are o perspectivă excelentă dat fiind domeniului ei vast de aplicare în diverse domenii ale practicii contemporane. Absolvenţii specialităţii capătă competenţe de economist-analist în problemele de dirijare, luare de decizii eficiente în sfera economico-socială cu utilizarea instrumentelor moderne, a noilor tehnologii informaţionale, precum şi pregătirea specialiştilor-manageri în business-ul informatic şi informatizarea unităţilor economice. Titlul obţinut la aceasta specialitate este: Licenţiat în ştiinţe economice. Studenţii au posibilitatea să-şi  facă studiile în limba română, franceză, engleză şi rusă.

Şef catedră – Gheorghe MIŞCOI, Profesor Universitar, Doctor Habilitat, Membru Corespondent ASM

Etajul 2, biroul 243, Telefon: 20-59-06 

 

INDICAȚII METODICE – PROIECTE DE LICENȚĂ, TEZE DE MASTERAT:

Ghid metodic teza de masterat 2016

Ghid-proiect-de-licenta 2016