Misiunea catedrei „Finanțe, Contabilitate și Cibernetică Matematică” constă în
organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor la specialitățile: Finanțe și bănci,
Contabilitate, Cibernetică şi Informatică Economică precum şi în organizarea şi petrecerea
cercetărilor ştiinţifice la profilurile Finanţe, contabilitate şi analiză economică, Matematica
aplicată şi Statistică şi probabilitate.
Obiectivele catedrei sunt de a oferi cunoştinţe relevante şi specifice referitoare la
funcţionarea sistemului financiar – bancar, contabil şi de control intern în economia de piaţă;
orientarea studenţilor spre sursele de informaţii pentru documentare individuală; formarea
abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul financiar–bancar, al
asigurărilor, contabilității, al finanțelor publice centrale sau locale; folosirea simulărilor, a
modelării matematice şi a altor metode moderne pentru însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor
practice necesare luării deciziilor, în scopul înţelegerii modului de conducere, organizare şi
funcţionare a entităților și pentru cunoașterea importanţei asigurării şi controlului informaţiilor
de către operatorii din sistem.
Finalitatea practică a absolvirii specialităţilor formate în cadrul catedrei este posibilitatea
absolvenţilor de a se angaja şi de a face faţă cu succes cerinţelor unor profesii economice în
întreprinderi și organizații din orice ramuri ale economiei naționale, inclusiv din domeniul
financiar, bancar, al pieţei de capital, asigurări şi reasigurări, atât din ţară cât şi din străinătate.
Prin programele de masterat: Control Financiar – Fiscal, Finanţe, Fiscalitate şi
Contabilitate, Finanțe, Investiții și Banking, Finanțe și Contabilitate Internațională, Management
Contabil, Expertiză și Audit personalul științifico-didactic oferă studenţilor posibilități de
dobândire a cunoștințelor profunde în domeniul finanţe, bănci, investiții, asigurări, contabilitate,
fiscalitate, control și audit.

Şef catedră – Spînu Ana, dr., conf. univ.

Etajul 2, biroul 244, Telefon: 20-59-06 

 

INDICAȚII METODICE – PROIECTE DE LICENȚĂ, TEZE DE MASTERAT:

Ghid metodic teza de masterat 2016

Ghid-proiect-de-licenta 2016