Meniu principal
Urmărește-ne pe Facebook

Noutăţi

Joi, 9 februarie, a avut loc întilnirea rectorului ULIM, Academician Andrei Galben cu studenților grupelor cu predare în limba rusă a facultăți Științe Economice.
La întîlnire rectorul a invitat studenții la discuție și sa intresat de problemele acestora. Astfel, în urma întîlnirii sa decis să fie lansată cutia studenților (o cutie în holul universității, unde studenții vor putea lasa ravașe dn-lui rector) Continue reading

La ora aceasta, la ULIM, se reunește Consiliului Ştiinţific Specializat, în cadrul căruia, are loc susținerea tezei de doctor, cu tema Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova, elaborată de dna Stela Guzun. Autoarea este în prezent lector la Catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism, ULIM. A absolvit studiile de licență și cele masterale, la aceeași universitate.

Actualitatea temei cercetării domniei sale este determinată, în primul rând, de rolul-cheie pe care îl are sistemul de gestiune, bazat pe managementul de echipă, la nivelul verigilor primare ale economiei, adică agenţii economici, în vederea transformării acestora în societăţi competitive, care să asigure rate ridicate de modernizare a procesului inovativ.

”Deşi e stringentă modernizarea bazei tehnice, totuşi şi mai imperioasă devine modernizarea managementului firmelor autohtone, pentru că, în ciuda numărului lor semnificativ, în special în industria textilă, ele rezistă cu mare dificultate pe piaţă, deoarece aceste instituţii se bazează pe un management pasiv, folosind metode manageriale depăşite.

Scopul cercetării în teza dată este de a motiva ştiinţific şi de a elabora bazele conceptuale privind formarea şi funcţionarea echipelor de management, care să poată perfecţiona managementul companiilor moderne. În urma studiului efectuat s-a ajuns la concluzia că crearea echipelor de management în companii oferă posibilitatea de a rezolva un spectru larg de probleme a industriei textile.

O trăsătură distinctivă ale acestora este faptul că, în condiţiile unei economii informaţionale şi inovatoare, ele sunt capabile să formeze un nou mecanism de avantaje competitive nu numai în baza abordărilor tradiţionale ale managementului (reducere a costurilor), dar, în primul rând, în dependenţă de capacitatea de a extrage beneficii economice din cunoştinţe ca active”, explică autoarea.

Drept bază teoretică şi metodologică a lucrării au servit studiile savanţilor autohtoni şi străini, surse de caracter enciclopedic în problemele economice, literatura periodică, resursele sistemului global informaţional. În lucrare sunt utilizate acte legislative şi normative ce reglementează echipele de management din Republica Moldova

Pentru mai multe detalii, accesați linkul AICI: www.cnaa.acad.md.

Conducător ştiinţific:

Leonid Babii, dr. hab. univ., Universitatea de Stat ”Alecu Russo„  din  Bălți

Referenți oficiali:

Galina Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Carolina Tcaci, dr., conf. univ., Universitatea de Stat ”Alecu Russo„

Componenţa consiliului ştiinţific specializat: Natalia Burlacu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ULIM;  Iuliana Drăgălin, secretar științific, doctor în economie, ULIM;  Nicolae Țâu, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ASEM;  Petru Catan, doctor habilitat în economie, profesor universitar, USM;  Maia Postică, doctor în economie, conferențiar universitar, USM

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

În numele cadrelor didactice și studenților ULIM, rectorul Andrei Galben a trimis două scrisori cu mesaje de condoleanțe ambasadorilor Germaniei și Federației Ruse în R. Moldova, Excelențelor Sale – dnei Ulrike Knotz și dlui Farit Muhametşin, în legătură cu recentele atentate teroriste din Berlin și Ankara, care s-au soldat cu moartea tragică a ambasadorului rus Andrei Karlov în Turcia și o serie de victime ale masacrului dintr-o piață de Crăciun din capitala germană.

Dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului Cooperare Internațională, împreună cu membrii Senatului Studențesc ULIM, s-au deplasat la ambasadele țărilor îndoliate și au transmis scrisorile de condoleanțe diplomaților acreditați în R. Moldova. În semn de solidaritate cu poporul german și cel rus, delegația ULIM a depus flori și a păstrat momente de reculegere în memoria ambasadorului rus Andrei Karlov, asasinat în Turcia și a victimelor tragediei din Piața de Crăciun din Berlin.

 

Comunitatea ULIM condamnă asemenea acte de violență incalificabile

Dl. Andrei Galben, rectorul ULIM, condamnă în termeni duri atacul armat de la Ankara, în urma căruia a fost asasinat ambasadorul Federației Ruse în Republica Turcia. ”În legătură cu moartea tragică a ambasadorului Andrei Karlov, exprimăm sincere condoleanțe familiei regretatului diplomat, colegilor acestuia, întregului popor rus și tuturor autorităților Federației Ruse. Împreună cu UE, ONU și cu oamenii de bună credință, condamnăm acest act criminal împotriva reprezentantului diplomatic al țării Dvs. în Turcia. Asasinarea unui ambasador nu are justificare. Ne exprimăm speranța, că atât executanții, cât și organizatorii acestui act terorist vor fi trași la răspundere”

În numele comunității academice ULIM, dl. rector Andrei Galben a transmis deplina compasiune față de familiile victimelor atacului inuman din Berlin, încrederea pentru recuperarea rapidă a persoanelor rănite și solidaritatea cu poporul german în aceste momente de grea cumpănă.

02-la-ambasada-federatiei-ruse

”Atentatul terorist din Berlin este o lovitură puternică nu doar asupra locuitorilor acestei importante capitale, ci și a întregii Europe și a valorilor noastre comune creștine. În aceste momente de durere cumplită pentru Germania, Senatul ULIM împărtășește tristețea poporului acestei țări și exprimă simpatie pentru toți prietenii germani, în legătură cu pierderea tragică a atâtor vieți omenești.  Germania și cetățenii săi au și vor avea întotdeauna un loc special în inimile noastre și în ULIM”, se arată în mesajul de condoleanțe al  academicianului Andrei Galben.

Condoleanţe Ambasada Germaniei (View in Google)

Соболезнования России (View in Google)

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul ”Burse de Merit – 2016” pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia a XX-a jubiliară, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din RM (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Companiei ”Orange Moldova”.

În bază de concurs, programul oferă 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

  • până la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii (licenţă);
  • până la 15 burse – pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (masterat).

 

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

Pentru participarea în concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1)    să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vârsta limită de până la 30 de ani inclusiv;

2)    să fie studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2016, în una dintre instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

3)    sau, să fie studenţi înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul masterat (care şi-au continuat studiile de masterat, imediat după absolvirea studiilor de licenţă), la una din instituţiile de învăţămînt superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

4)    sau, să fie studenţi care urmează programe de studii integrate (licenţă şi masterat), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii universitare din RM:

  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
  • Universitatea Agrară de Stat, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;
  • Universitatea Tehnică, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
  • Universitatea Slavonă, Faculatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

5)    să facă dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.

6)    să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

7)    Nu sunt eligibili Programului ”Burse de Merit-2016”:

studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2015; studenţii, care au absolvit un ciclu licenţă şi/sau masterat şi, la moment, urmează o a doua Licenţă sau un al doilea Master; studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic; studenţii, care au beneficiat de Burse de Merit în ediţia 2014 a concursului.

 

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte un dosar de aplicare. Lista documentelor necesare este indicată în formularul de aplicare pentru concurs, care poate fi solicitat de la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau descărcat de pe site-ul www.eac.md. Formularul este disponibil în limbile română şi rusă.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau vor fi transmise prin poştă ordinară la sediul Centrului de Informaţii Universitare din mun. Chişinău, str. Al. Puşkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072, eac@eac.mdwww.eac.md

 

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 decembrie 2016, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

ATENŢIE!!! Concursul are două etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Consiliul de experţi independenţi şi a unui test de cultură generală (test grilă). Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susţinerea testului.

Sponsori: BC Moldova Agroindbank SA şi compania Orange Moldova.

Parteneri:  Asociaţia naţională a tinerilor istorici din RM, Agenţia de publicitate ”Kim Art”. 

Parteneri media: Revista Săptămîna, Cotidianul Timpul, Ziarul de Gardă şi Agenţia de presă IPN.

ULIM organizează selecția cadrelor non-academice care vor beneficia de burse Erasmus+ în scop de formare, pentru o perioadă de o săptămână, în anul universitar 2016-2017 (semestrul II) la Universitatea Cadiz din Spania.

Criterii generale de eligibilitate:

a. Poate participa la selecție personalul non-academic angajat în cadrul ULIM, cu o vechime în muncă nu mai puțin de 3 ani, indiferent de domeniul de activitate;

b. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea respectivă fiind: engleză sau spaniola- nivelul B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi).

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
– CV Europass (în limba engleză sau spaniolă);
– Scrisoare de motivație (în limba engleză sau spaniolă), care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale  ULIM;

– Formularul de Aplicare (View in Google)
– Training Program (View in Google), document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.

Dosarul complet va fi depus pînă la 1 Decembrie 2016 la Centrul Cooperare Internațională (CCI) din cadrul ULIM, et. 4, of. 443.

Mai multe detalii găsiți accesând link-ul: http://www.uca.es/ori/portal.do?TR=C&IDR=136

sau vedeți AICI – CALL FOR STAFF MOBILITY FOR TRAINING AT THE UNIVERSITY OF CADIZ (SPAIN) IN THE FRAME OF THE EUROPEAN PROGRAMME ERASMUS+ KA107 (View in Google)

La ora aceasta, la ULIM, e în plină desfășurare Colocviul Internațional ”Instruire combinată pentru capacitatea de inserție profesională și cercetare”, organizat de Filiera Francofonă din cadrul ULIM și rețeaua Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) – conférence internationale des dirigeants des institutions d’enseignement et de recherche de gestion d’expression française (CIDEGEF).

Profesori de la universități francofone din Franța și Canada participă la dezbaterile de la ULIM, pentru a readuce în atenția țărilor francofone problemele spinoase referitoare la inserția studenților în câmpul muncii, șomajul, sincronizarea programelor de studii cu necesitățile piețelor muncii, schimburile de bune practici între instituțiile de învățământ superior etc.

img_9131

Schimb de bune practici francofone

La eveniment, participă responsabili ai Ministerului Educației din RM și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,  două zile la acest simpozion dedicat inserției profesionale a studenților în câmpul muncii în spațiul francofon.

14527502_10207682592443557_1337954304_n

Dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, a rostit un cuvânt de salut publicului academic și factorilor decizionali implicați în discuții. Domnia sa a descris contextul educațional legislativ din RM, criza demografică și situația migrațională, exodul creierelor din țara noastră, ce nu favorizează dezvoltarea pieței muncii și cooperarea universitară cu mediul de afaceri, în direcția armonizării programelor de studii cu nevoile socio-economice. Dna prim-vicerector ULIM a evidențiat și regresul în domeniul cercertării pe fundalul pauperității din RM, deseori, provocată de reminiscenețele sovietice din sistem.

Absolvenți străluciți ULIM  preferă să muncească în străinătate

”Există o lungă tradiție de cooperare a ULIM cu angajatorii, în baza unor acorduri de colaborare cu instituții publice și întrepărinderi private. Astfel, cei mai buni studenți sunt imediat recrutați după absolvire. Totodată, avem și absolvenți străluciți, care preferă să muncească în străinătate, unde sunt bine remunerați și apreciați pentru prestația lor profesională”, menționează dna Ana Guțu. Domnia sa a analizat dificila situație a angajabiltății tinerilor cu studii superioare în RM, în condițiile unor disfuncții ale mecanismelor ministeriale.

Un cuvânt inaugural a rostit și dna Cristina-Emanuela Dascalu, vicerector pentru relații internaționale.

Instruirea combinată pentru capacitatea de inserție profesională și cercetare punctează cel mai des competețe cheie

”Studiile legate de instruirea combinată pentru capacitatea de inserție perofesională și cercetare punctează cel mai des competețe cheie necesare pentru creșterea capacității de inserție profesională pe piața muncii, precum ar fi comunicarea în limba maternă, în limbi străine, competențe de bază în știință și tehnologie, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civiuce, spiritul de inițiativă și antreprenoriat, competențe pe care studenții ULIM și le însușiesc într-un mediu universitar ce promovează învățarea centrată pe student”, subliniază dna dna Cristina-Emanuela Dascalu.

Universitate-pionier în rezolvarea problemelor societale

Dna Viorelia Moldovan-Batrânac, consilier principal de stat al primului ministu pentru politici societale, prezentă la eveniment, își exprimă încrederea că acest colocviu se va finaliza cu recomandări și soluții eficiente.

img_9118

”Voi sprijini aplicarea în practică a recomandărilor oferite de participanții la acest colocviu atât în favoarea studenților ULIM, cât și în beneficiul sistemului educațional din RM. Să avem ambiția de a promova bunele practici, care apar, la ULIM și în spațiul european al învățământului superior. Or, această universitate dintotdeauna a fost un pionier în rezolvarea problemelor societale”, consideră dna Viorelia Moldovan-Batrânac.

Angajabilitatea studenților e o problemă a oricărei țări, chiar și a Franței

Dl. Gerard Cliquet, președintele CIDEGEF: ”Mă bucur să mă aflu din nou, la ULIM, după câțiva ani, când am fost aici, în cadrul unei misiuni de evaluare a AUF. Din start am apreciat această universitate. Angajabilitatea studenților e o problemă a oricărei țări, chiar și a Franței. De aceea, împreună cu AUF, am inițiat organizarea unor asemenea colocvii în țările francofone, ca împreună să găsim soluții problemelor dificile ale sistemelor noastre educaționale, una esențială fiind schimbul de experiențe. Totodată, vom publica o lucrare, în baza comunicărilor experților din spațiul european participanți la colocvii.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Consiliul de Administrație al Organizației Mondiale de Marketing, Comunicare și Cultură a profesioniștilor din America și Europa (The Worldwide Marketing Organization, Communication and Culture professionals from America and Europe) a decis, că pentru anul 2016, va acorda ULIM Steaua de Aur, Premiul de Merit pentru Management Performant (Golden Star for Management Merit Award 2016).

Distincție anuală de recunoaștere internațională pentru calitatea serviciilor

Aceasta este o distincție anuală de recunoaștere internațională a companiilor (instituțiilor) și profesioniștilor, care au atins performanțe remarcabile în context mondial, datorită calității produselor și serviciilor prestate.

Worldwide Marketing Organization oferă recunoaștere internațională pentru a stimula creșterea companiilor (instituțiilor) și avansarea profesioniștilor care, în pofida dificultăților economice și financiare, mențin niveluri ridicate de calitate în activitățile sale.

Menționăm că, în afara Stelei de Aur, această organizație acordă, anual, companiilor și profesionaliștilor cu realizări deosebit de valoroase și alte premii de excelență globală: Medalia de Aur pentru Calitatea Serviciilor, Premiul Mondial pentru Calitatea Secolului și Coroana Regală pentru Excelență

ULIM, lider în educație, alături de instituții de nivel mondial

Comitetul Internațional de selecție a premianților Worldwide Marketing Organization este format din antreprenori de marcă, diplomați, autorități din educație, guverne, specialiști în marketing, comunicare, directori ai instituțiilor bancare.

Acest comitet internațional oferă recunoaștere, în baza influenței și excelenței produselor și serviciilor, ținând cont de următoarele aspecte: satisfacerea clienților prin calitate, leadership, poziționarea pe piață, strategii de comunicare și publicitare etc.

Acreditarea diferitelor premii verifică eficiența managerială și comunicațională a unei companii (instituții), deoarece ocupă o poziție de lider în segmentul său pe piața regională.

Worldwide Marketing Organization are un birou central în Madrid, Spania, care desfășoară studii de piață în Europa și Asia, un birou în Peru și America de Sud, precum și o sucursală în Canada pentru America de Nord. În Mexic, desfășoară târguri de informare, forumuri, expoziții, conferințe, precum și mărturii de la directori de la varii companii.

Universitate model de progres și inovare, apreciată și în 2015, de WORLDCOB din SUA

Precizăm că, în anul trecut, ULIM a obținut una dintre cele mai importante distincții de excelență mondială – ”THE BIZZ 2015”, acordate de către Confederația Mondială de Afaceri (WORLDCOB), cu sediul în orașul Houston, Texas, SUA. Această distincție reprezintă recunoașterea ULIM ca fiind o instituție model de progres și inovare în educație apreciată la nivel mondial.

În urma mai multor evaluări ale ULIM-ului, s-a constatat respectarea criteriilor de excelență în managementul instituțional, calitatea serviciilor, spiritul inovativ și creativ promovat, responsabilitate socială și, nu în ultimul rând, realizările recunoscute internațional

Orientarea studenţilor în carieră şi studiul de monitorizare a inserţiei absolvenţilor ULIM în câmpul muncii este tema unei cercetări sociologice, realizată al cincilea an consecutiv. Cercetarea a fost efectuată de conf. univ., dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și de masteranda Aurelia Mihai. Datele acestui studiu au fost prezentate în cadrul Senatului ULIM.

Informarea despre preocupările de bază ale tinerilor după absolvirea studiilor de licență, detaliile despre angajare, cunoștințele, abilitățile și competențele ce au facilitat procesul obținerii locurilor de muncă – sunt obiectivele esențiale ale analizei.

Orientarea studenţilor în carieră, prioritatea ULIM

În cerecetare, au fost implicați peste 180 de absolvenți ULIM ai promoției 2014-2015, dintre care peste 43% dintre aceștia urmează studii de masterat și peste 83% sunt angajați în câmpul muncii. Circa 70% dintre cei cu job activează în sectorul privat și peste 30% – în cel public. Peste 50% dintre absolvenții respondenți angajați ocupă funcții, conform domeniilor acestora de formare profesională, iar restul muncesc în sfere conexe sau în altele noi.

Mai mult de jumătate dintre tinerii respondenți (peste 50%) ai ULIM s-au angajat după absolvire, într-o perioadă de o lună sau trei luni, iar 25% dintre aceștia – între patru și șase luni. În jumătate de an, au găsit locuri de muncă aproximativ 23% de tineri.

Ce i-a ajutat pe tineri la angajare

Asimilarea cunoștințelor și competențelor profesionale, la ULIM, dobândirea abilităților în meserie, învățarea unei limbi străine, formarea în domenii conexe, abilitățile de utilizare a tehnologiilor IT au fost atuurile absolvenților la angajare.

Conform sondajului, tinerii la obținerea joburilor au fost avantajați de următoarele criterii: abilitatea de a utiliza calculatorul și de a naviga pe internet,  elaborarea rapoartelor, notelor sau altor documente,  cunoașterea altor domenii sau discipline,  gândirea analitică, prezentarea propriei opinii în mod cât mai clar pentru a fi înțeleși de ceilalți, eficiența în gestionarea timpului de lucru, capacitatea de a veni cu idei și soluții noi etc.

Cei mai buni studenți ai Facultății Științe Economice sau implicat în cadrul proiectului e-reciclare!

http://e-reciclare.md