Componenţa  Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul facultății Ştiințe Economice:

  1. Pestușco Nina, dr., conf. univ., preşedintele Comisiei de Asigurare a Calităţii
  2. Baeșu Valeriu, dr., conf. univ., membru, decan facultate
  3. Spînu Ana, dr., conf. univ., membru, șef catedră „Finanțe, Contabilitate și Cibernetică Matematică”
  4. Balan Igor, dr., conf. univ., membru, șef catedră „BA, REI, Turism”
  5. Dogotari Ilie, reprezentant al angajatorului, director Brokerul de Asigurare-Reasigurare „MGP Broker”
  6. Zasavițchi Ana, studentă, ciclul I

 

 

PLANUL DE ACTIVITATE A COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Anul universitar 2018-2019

Nr. crt. Denumirea activităţii Termen Responsabil
1. 1.1) Evaluarea calităţii demarării procesului didactic la facultatea Ştiinţe Economice (planificarea orelor, îndeplinirea planurilor individuale, constituirea grupelor academice)

1.2) Consilierea privind actualizarea şi aprobarea curriculelor disciplinare

 

 

Septembrie  2018

 

 

Membrii Comisiei  

2. 2.1) Analiza asigurării procesului de studii cu resurse educaționale

2.2) Evaluarea calității predării cursurilor în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice

 

 

Octombrie 2018

 

 

Membrii  Comisiei  

3. 3.1) Evaluarea calității predării cursurilor în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice

3.2) Evaluarea procesului de pregătire către sesiunea de iarnă

3.3) Evaluarea activităţii educaţionale cu studenţii şi verificarea registrelor grupelor academice

 

Noiembrie  – decembrie  2018

 

 

 

 

Membrii  Comisiei  

4.

 

 

4.1) Evaluarea calității predării cursurilor în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice

4.2) Evaluarea calității organizării  stagiilor de practică la Facultatea Ştiinţe Economice

februarie, martie 2019 Membrii  Comisiei  
5. 5.1) Evaluarea calității predării cursurilor în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice

5.2)                  Evaluarea asigurării  calității studiilor la ciclul II – master

5.3)  Evaluarea calității desfăşurării  stagiilor de practică la Facultatea Ştiinţe Economice

 

 

 

Aprilie 2019

 

 

 

 

Membrii  Comisiei

6. 6.1) Evaluarea calității predării cursurilor în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice

6.2) Evaluarea  organizării procesului susţinerii prealabile  a proiectelor de licenţă  şi a tezelor de masterat

 

Mai 2019

 

Membrii  Comisiei  

7. 7.1) Evaluarea calităţii rapoartelor de autoevaluare a catedrelor de profil din cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice Iunie  2019  

Membrii  Comisiei  

 

 

 

Pestușco Nina, dr., conf. univ.                                         Preşedintele Comisiei de Asigurare a  Calităţii  a Facultăţii Ştiinţe Economice