Membri

 1. Drăgălin Iuliana, dr., conf. univ., președinte
 2. Mişcoi Gheorghe, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar
 3. Burlacu Natalia, dr. hab., prof. univ.
 4. Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.
 5. Roşca Petru, dr. hab., prof. univ.
 6. Moldovan-Bătrânac Viorelia, dr., conf. univ.
 7. Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ.
 8. Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.
 9. Spînu Ana, dr., conf. univ.
 10. Chișlaru Angela, dr., conf. univ.
 11. Alexandru Ion, dr., conf. univ.
 12. Balan Igor, dr., conf. univ.
 13. Burlea Ecaterina, lector univ.
 14. Dănuță Victor, student an.III
 15. Dranovscaia Anastasia, studenta an.III
 16. Guzun Stela, lector univ., secretar