FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE 

Decan –  Valeriu BAEȘU

Etajul 2, biroul 235, tel: +373 022 21-39-91

Prodecan – Stela GUZUN

Etajul 2, biroul 235, tel: +373 022 22-60-40

Metodist – Nelea BUNICI

Etajul 2, biroul 235, tel: +373 022 21-35-21

 

 

 

CATEDRA „BA, REI TURISM„

Şef catedră – Natalia BURLACU, profesor universitar, doctor habilitat

Etajul 2, biroul 251, Telefon: +373 022 21-35-21

 

 

CATEDRA „FINANȚE, BĂNCI,  CONTABILITATE ȘI STATISTICA ECONOMICĂ”

Şef catedă – Igor BALAN, conferențiar universitar, doctor

Etajul 2, biroul 252, 244.

Telefon +373 022 21-35-21