Facultatea de Ştiinţe Economice, componentă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1992, fiind prima facultate particulară cu acest profil din Republica Moldova. La 16 iunie 2002, facultatea a fost acreditată de către Comisia Superioară de Atestare şi Acreditare Academică, conform legislaţiei în vigoare.

Apariţia facultăţii Ştiinţe Economice s-a produs ca o necesitate evidentă în contextul identificării unor inedite şi, în acelaşi timp, salvatoare soluţii pentru renaşterea procesului educaţional de la noi, în general, şi modernizarea învăţământului economic universitar, în particular. Ştiinţele economice urmau a fi racordate la imperativele timpului şi perfecţionate în concordanţă cu noile provocări ale globalizării în plan european şi mondial.

Astăzi, la peste două decenii de la înfiinţare, Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM se prezintă ca un organism didactico-ştiinţific unitar, apt să genereze şi să promoveze noi direcţii strategice pentru economia naţională şi cea internaţională, să identifice şi să aplice cele mai contemporane forme de instruire şi educaţie ştiinţifică în următoarele domenii: Business și administrare, REI, Turism, Contabilitate, Finanțe și Bănci, atât la ciclul licenţă, cât şi la ciclurile masterat şi doctorat.

Corpul profesoral-didactic al facultăţii întruneşte cadre profesionale cu un înalt grad de cultură economică, generală, multilaterală, fiind considerat, pe bună dreptate, de comunitatea academică din ţară şi de peste hotare un veritabil model educaţional şi ştiinţific de mare calibru, o forjerie de cadre de înaltă calificare, competitivi atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Remarc cu maximă satisfacţie că o parte reprezentativă a acestui corp este constituită din discipolii facultăţii, absolvenţi, care au parcurs toate treptele devenirii profesionale anume la Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM: studii de licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat.

Alegând Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM, în calitate de structură educaţional-ştiinţifică în care veţi studia, fiţi siguri de faptul că viitorul Dvs. este asigurat, căci veţi beneficia de studii la cele mai superioare standarde mondiale, veţi desfăşura practica de producţie în cele mai renumite companii de profil din ţară şi de peste hotare (cu care ULIM are încheiate acorduri de colaborare reciprocă), iar după absolvire vă veţi încadra cu uşurinţă, graţie cunoştinţelor şi dexterităţilor achiziţionate, în cele mai importante structuri de stat, economice, comerciale  şi foruri internaţionale din ţară şi de peste hotare.