Mobilitate

>>Erasmus+

>>Erasmus Mundus

>>Confucius

>>Se Jong

>>Fulbright

>>DAAD

>>OeAD

>>Robert Bosch

>>Documente

>>Experienţe Internaţionale

 

 

 

Mobilitate academică, anul universitar 2015/2016

 

  1. Lista profesorilor care au beneficiat de stagii profesionale / au susținut un curs de lecţii în centrele universitare sau academice internaţionale.

 

  Nr. d/o Nume, prenume, funcţia Locul, instituţia, perioada Denumirea

stagiului / cursului

Organizaţia finanţatoare
 
1. Drăgălin Iuliana Romania, Galați Stagiere Erasmus
2. Țăruș Radu Romania, Galați Stagiere Erasmus
TOTAL LA FACULTATE                               2

 

  1. Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care au vizitat ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.).

 

  Nr. d/o Nume, prenume, funcţia Instituţia şi ţara de origine, perioada Denumirea manifestării şi forma acesteia Organizaţia finanţatoare
 
1. Kim JaeJin, dr., director Korea Institute of Public Finance Institutul Public de Finanțe, Republica Coreea, noiembrie 2015 Tax Administration Reform in Korea Centrul „Se Jong”
TOTAL LA FACULTATE                                  1

 

  1. Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care au beneficiat de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară.

 

  Nr. d/o Nume, prenume, anul de studii Locul, instituţia gazdă, perioada bursei Tipul bursei, grantului Organizaţia finanţatoare
 
1. Luchian  Ana- Maria  (REI an II) Academy of A.Tsenov, Shvistov, Bulgaria Mobilitatea academica Erasmus+
2. Cuzmici Shimanovscaia Ana (REI an II) Academy of A.Tsenov, Shvistov, Bulgaria Mobilitatea academica Erasmus+
3. Gribincea Alexandru (masterat an I) Universitatea „Danubius”, Galati, Romania Mobilitatea academica Erasmus+
4. Angheluta Milisenta (REI an I Finante si Banci) Universitatea „Danubius”, Galati, Romania Mobilitatea academica Erasmus+
5. Ribalca Olga (masterat an I) Mikolo Romerio University, Lituania Mobilitatea academica Erasmus+
6 Tabureanu Mariana (anul III, Finante si Banci) Universitate a Babes Bolyae,  Cluj Napoca, Romania Stgiu academic AUF
Total la Facultate                         6