PROGRAME DE STUDII

 

se realizează în limba română, rusă, *engleză și/sau franceză
CICLUL I LICENŢĂ
36. ŞTIINŢE ECONOMICE
  1.    Business şi administrare

2.    Cibernetică şi informatică economică

3.    Contabilitate

4.    Economie generală

5.    Economie mondială şi relaţii economice internaţionale

6.    Finanţe şi bănci

7.    Marketing şi logistică

8.    Merceologie şi comerţ

9.    Statistică şi previziune economică

10.  Turism

 

 
Modul psiho-pedagogic

STUDII CU FRECVENȚĂ

CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)

Anul   de Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii  de Vacanţe
studii Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II practică Iarnă Primăvară Vară
Anul I 15 15 3 4 2 1 10
Anul II 15 13 3 4 2 2 1 10
Anul III 15 6 3 4 9 2 1

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 363.1. Business și  administrare

Toate programele de studii se realizează în limba română, rusă, engleză și/sau franceză

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL I

Comun pentru specialitățile: Business şi administrare, Contabilitate, Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, Finanţe şi bănci, Marketing şi logistică, Turism, Cibernetică şi informatică economică,  Economie generală, Merceologie şi comerţ, Statistică şi previziune economică

1. F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

5
2. F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
3. F.01.O.003 *Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
4. G.01.O.004 Limbi străine pentru Business “A”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “A”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
5. G.01.O.005 IT software pentru Business

IT software for Business

4
6. U.01.O.006 Psihologia Business-ului

Psychology for Business

4
7. G.01.O.007 Competenţe academice şi de comunicare

Academic and Communication Skills

3
8.   *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits  
SEMESTRUL II

Comun pentru specialitățile: Business şi administrare, Contabilitate, Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, Finanţe şi bănci, Marketing şi logistică, Turism, Cibernetică şi informatică economică,  Economie generală, Merceologie şi comerţ, Statistică şi previziune economică

9. F.02.O.008 Macroeconomie

Macroeconomics

5
10. F.02.O.009 Statistica managerială aplicată

Applied Management Statistics

5
11. F.02.O.010 *Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
12. G.02.O.011 Limbi străine pentru Business “A”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “A”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
13. U.02.O.012 Dreptul Afacerilor şi Etica

Business Law and Ethics

4
14. U.02.O.013 Filosofia Business-ului

Philosophy for Business

3
15. S.02.O.014 Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor

Consumer Goods Technology, Quality and Expertise

4
16.   *Seminar/Vizită industrială/Proiect de an

Seminars/Industrial Visits/ Year Project

 
SEMESTRUL III
17. F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
18. G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
19. S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
20. S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
21. S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
22. S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Management Industrial

Industrial Management

*Managementul Serviciilor

Services Management

5
23. S.03.A.022

 

 

 

S.03.A.023

Managementul achiziţiilor strategice şi publice

Strategic Purchasing Management and Public Procurement

Business Consulting (Consultări în afaceri)

Business Consulting

4
24.   *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits  
SEMESTRUL IV
25. F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
26. G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
27. S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
28. S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
29. G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
30. S.04.A.029

 

S.04.A.030

Managementul Resurselor Umane

Human Resource Management

Sociologia Business-ului

Business sociology

4
31. S.04.A.031

 

 

S.04.A.032

Logistica şi Managementul canalelor de distribuţie

Logistics and Supply Chain Management

Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
32.   Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
33. U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
34. S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
35. S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
36. M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Modul V, Modul VI, 20
Modul I Management Industrial/ Industrial Management
  M.05.A.039.1 Managementul Inovaţiilor şi Tehnologiilor

Innovation Management and Technologies

4
  M.05. A.040.1 Managementul Crizelor şi a situaţiilor de risc

Risk and Crisis Management

4
  M.05. A.041.1 Managementul Proiectelor

Project Management

4
  M.05. A.042.1 Sisteme de Management a Calităţii

Quality Management Systems

4
  M.05. A.043.1 Management Marketing Agro Industrial

Agro Industrial Management Marketing

4
Modul II Managementul Serviciilor/ Service Management
  M.05.A.039.2 Managementul Valorii Consumatorului şi Experienţa

Managing Customer Value and  Experience

4
  M.05.A.040.2 Inovaţia în Servicii

Innovation in Services

4
  M.05.A.041.2 Managementul Calităţii Serviciilor

Services Quality Management

4
  M.05.A.042.2 Marketingul Relaţional şi Interactiv

Costumer Relationship in and Interactive marketing

4
  M.05.A.043.2 Asigurarea Business-ului

Business Insurance

4
Modul III Managementul Organizaţiilor Non-Profit / Management Non- Profit
  M.05.A.039.3 Cadrul legal al ONG-lor

Legal framework for Non Profit Organisations

4
  M.05.A.040.3 Servicii şi Profesii Comunitare

Community Services and Professions

4
  M.05.A.041.3 Managementul ONG-lor

Managing Non Profit Organisation

4
  M.05.A.042.3 Managementul financiar al ONG-lor

Financial Management for Non Profit Organisations

4
  M.05.A.043.3 Managementul Voluntariatului

Volunteer Management

4
Modul IV Administrare Publică / Public Administration
  M.05.A.039.4 Managementul Parteneriatului Public Privat

Management of Public Private Partnership

4
  M.05.A.040.4 Comunicarea în Administrarea Publică

Communication in Public Administration

4
  M.05.A.041.4 Dezvoltarea şi Administrarea Politicilor Publice

Administration and Public Policy Development

4
  M.05.A.042.4 Calitatea Serviciilor în Administrarea Publică

Service Quality in Public Administration

4
  M.05.A.043.4 Finanţe Publice

Public Finance

4
Modul V Management Internaţional / International Management
  M.05.A.039.5 Proceduri şi Documentare în Comerţul Internaţional

International Trade Procedures and Documentation

4
  M.05.A.040.5 Marketing şi Management Internaţional

International Marketing Management

4
  M.05.A.041.5 Managementul Riscului în Context Global

Risk Management in a Global Context

4
  M.05.A.042.5 Pieţe de capital internaţionale

International capital Markets

4
  M.05.A.043.5 Dreptul Internaţional al Afacerilor

International Business Law

4
Modul VI Strategii Globale / Global Strategy
  M.05.A.039.6 Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă

Global Concepts for Sustainable Development

4
  M.05.A.040.6 Globalizare şi Comerţ Internaţional Globalization and International Trade 4
  M.05.A.041.6 Strategia globală vs multi-naţională

Global Strategy vs Multinational

4
  M.05.A.042.6 Probleme strategice globale de marketing

Global Marketing strategic considerations

4
  M.05.A.043.6 Studii de dezvoltare

Development Studies

4
SEMESTRUL IV
37. S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
38. S.06.A.046

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativă Aplicată

Creative Applied Practicum

3
39.   Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
40.   Stagiu de licenţă

Field internship

10
41.   Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 365.1. Economie mondială și Relații Economice Internaționale

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

 

 

S.03.A.021

* Business Internaţional şi Politici Inovaţionale Naţionale

National Innovation Policies and International Business

*Business Internaţional şi Inovaţiile Corporative

International Business &Corporate Innovation

5
7.         S.03.A.022

 

 

 

S.03.A.023

Business şi Politici Comerciale Internaţionale

International Trade Policies and International Business

Business Internaţional: Funcţionarea întreprinderilor internaţionale

International Business: Operation of International Enterprises

4
8.           *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits  
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

E- Comerţ

E-Trade

Dreptul comerţului internaţional

International Trade Law

4
15.      S.04.A.031

 

 

  S.04.A.032

Export – Import: logistică şi canale de distribuţie

Export – Import Distribution And Logistics

OMC şi instituţiile economice internaţionale

WTO and International Economic Institutions

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV 20
Modul I Politici şi Diplomaţie Economică / Policy and Economic Diplomacy

 

  M.05.A.039.1 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
  M.05.A.040.1 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
  M.05.A.041.1 Dispute Comerciale internaţionale

International Trade Disputes

4
  M.05.A.042.1 Formularea Politicii Externe şi Diplomaţie

Foreign Policy Formulation and Diplomacy

4
  M.05.A.043.1 Diplomaţia Economică Modernă

The New Economic Diplomacy

4
Modul II Relaţii Economice Regionale / Regional Economic Relations
  M.05.A.039.2 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
  M.05.A.040.2 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
  M.05.A.041.2 Politică Moldovenească de Comerţ şi Relaţii Economice cu Regiuni (UE, Economiile Emergente Centrale si Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Moldavian Trade Policy and Economic Relations with Regions (EU, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

4
  M.05.A.042.2 Managementul Riscului în context Global

Risk Management in a Global Context

4
  M.05.A.043.2 Capacitatea comercială şi competitivitate

Trade capacity and competitiveness

4
Modul III Business Internaţional / International Business
  M.05.A.039.3 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
  M.05.A.040.3 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
  M.05.A.041.3 Comerţ Internaţional, Proceduri şi documentare

International Trade Procedures and Documentation

4
  M.05.A.042.3 Business cu regiuni (UE, Economiile Emergente Centrale si Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Doing business with Regions (UE, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

4
  M.05.A.043.3 Standarde şi  Facilităţi de Dezvoltare a Comerţului (STDF)

Standards and Trade Development Facility (STDF)

4
Modul IV Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă / Global and Sustainable Development
  M.05.A.039.4 Marketing Management Internaţional

International Marketing Management

4
  M.05.A.040.4 Dreptul afacerilor Internaţionale International Business Law 4
  M.05.A.041.4 Concepte Globale pentru Dezvoltarea Durabilă

Global Concepts for Sustainable Development

4
  M.05.A.042.4 Managementul Riscului în context Global

Risk Management in a Global Context

4
  M.05.A.043.4 E – Comerţ

E -Trade

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.        Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.        Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.        Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 362.1. Marketing și logistică

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Marketing Industrial

Industrial Marketing

*Marketing agro-industrial

Agroindustrial marketing

5
7.         S.03.A.022

 

S.03.A.023

Marketing strategic

Strategic marketing

Management marketing

Management marketing

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management Management Information Systems 3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

Marketingul serviciilor

Services Marketing

Marketing social-politic

Social-political marketing

4
15.      S.04.A.031

 

 

S.04.A.032

Logistica şi Managementul lanţului de valori

Logistics and Supply Chain Management

Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Modul V, Modul VI, Modul VII, Modul VIII 20
Modul I Marketingul serviciilor / Service Marketing

 

M.05.A.039.1 Managementul lanţului valoric în servicii

Managing the Services Values Chain

4
M.05. A.040.1 Gestiunea şi design-ul serviciului

Design and Management of Service

4
M.05. A.041.1 Managementul calităţii serviciilor

Services Quality Management

4
M.05. A.042.1 Gestiunea relaţiilor cu clienţii în servicii

Costumer Relationship in Service Business

4
M.05. A.043.1 Marketingul în turism

Tourism marketing

4
Modul II Marketing B2B / B to B Marketing

 

M.05.A.039.2 Marketingul B2B

Business-To-Business (B2B) Marketing

4
M.05.A.040.2 Operaţiunile de cumpărare ale clienţilor

Customer’ s Purchase Operations

4
M.05.A.041.2 Marketingul inovaţiilor tehnologice

Marketing of Technologic Innovations

4
M.05.A.042.2 Cercetarea şi inteligenţa pieţei B2B

B2B Market Research and Intelligence

4
M.05.A.043.2 Mixul de marketing B2B

B2B Marketing Mix

4
Modul III Marketing social-politic şi non profit / Social Political Marketing and Non for profit marketing

 

M.05.A.039.3 Marketing politic

Political marketing

4
M.05.A.040.3 Marketing social şi non profit

Social and nonprofit marketing

4
M.05.A.041.3 Marketing guvernamental

Governmental marketing

4
M.05.A.042.3 Comunicare socială, politică şi instituţională

Social, political and institutional communication

4
M.05.A.043.3 Relaţii publice şi advocacy

PR and advocacy

4
Modul IV Marketing internaţional / International Marketing
M.05.A.039.4 Marketing internaţional

International Marketing

4
M.05.A.040.4 Strategii globale de afaceri

Global Business Strategies

4
M.05.A.041.4 Logistica comerţului internaţional

International Trade Logistics

4
M.05.A.042.4 Economia Europei

Understanding the European Economy

4
M.05.A.043.4 Dreptul Internaţional al Afacerilor

International Business Law

4
Modul V Branding şi dezvoltarea produselor / Product Development and Branding
M.05.A.039.5 Probleme actuale în Brand Management

Current Issues in Brand Management

4
M.05.A.040.5 Marketingul produselor HighTech

Marketing of High Technology Products

4
M.05.A.041.5 Fundamente în planificarea producţiei

Fundamentals of Production Planning

4
M.05.A.042.5 Dezvoltarea noilor produse

Introduction to New Product Development

4
M.05.A.043.5 Managementul portofoliului de produse

Product Portfolio Management

4
Modul VI Logistică şi gestiunea lanţului de aprovizionare / Logistics and Supply Chain Management
M.05.A.039.6 Transportul şi logistica mărfurilor

Transport and Freight Logistics

4
M.05.A.040.6 Depozitarea şi canalele de distribuţie

Warehouse and Distribution Channels

4
M.05.A.041.6 Managementul achiziţiilor şi aprovizionarea globală

Procurement Management and Global Sourcing

4
M.05.A.042.6 Servicii de logistică şi retail

Retail and Service Logistics

4
M.05.A.043.6 Economia transportului

Transport Economics

4
Modul VII Comunicare de marketing integrat / Integrated marketing communication
M.05.A.039.7 Perspective europene în comunicarea de marketing

European perspective in marketing communication

4
M.05.A.040.7 Managementul şi planificarea publicităţii

Advertising planning and Management

4
M.05.A.041.7 Relaţii Publice

Public Relations

4
M.05.A.042.7 Procesul comportamentului de vînzare – cumpărare personală

Personal selling and buying behavior process 

4
M.05.A.043.7 Marketing direct şi digital

Digital and Direct Marketing

4
Modul VIII Inteligenţă şi cercetare de marketing / Marketing research and Intelligence
M.05.A.039.8 Data mining şi informaţii de marketing

Data mining and Marketing information

4
M.05.A.040.8 Planificarea şi proiectarea activităţilor de marketing

Marketing planning and projects

4
M.05.A.041.8 Analiza în activitatea de marketing

Marketing analysis

4
M.05.A.042.8 Inovarea şi lansarea produselor şi serviciilor

Innovation and launching products and services

4
M.05.A.043.8 Cercetările online

Online survey

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 812.1  Turism

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Dezvoltarea produsului turistic

Tourism Product Development

*Dezvoltarea politicii turistice

Tourism Policy Development

5
7.         S.03.A.022

 

 

S.03.A.023

Serviciu Clienţi pentru Ospitalitate şi Turism

Customer Service for Hospitality and Tourism

Călătorie şi ghid turistic

Travel and Tour Guiding

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

Operaţiuni Turistice

Tourism Operations

Managementul Canalelor de distribuţie în turism

Supply Chain Management in Tourism

4
15.      S.04.A.031

 

S.04.A.032

Drept turistic şi hotelier

Tourism and Hospitality Law

Legea Internaţională şi Europeană

International and European Law

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV 20
Modul I Managementul Hotelier / Hotel Management
M.05.A.039.1 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Inbound Tourism Development Policy of Moldova

4
M.05.A.040.1 Securitatea şi asigurarea în Industria Ospitalieră

Safety and Security in Hospitality Industry

4
M.05.A.041.1 Managementul Operaţiunilor Hoteliere

Hotel Operation Management

4
M.05.A.042.1 Managementul serviciilor de alimentare şi băuturi

Food and beverage Service Management

4
M.05.A.043.1 Managementul Reclamaţiilor şi Recompenselor

Complaints and Rewards Management

4
Modul II Turismul Rural şi Eco / Rural and Eco Tourism
M.05.A.039.2 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Inbound Tourism Development Policy of Moldova

4
M.05.A.040.2 Securitatea şi asigurarea în Industria Ospitalieră

Safety and Security in Hospitality Industry

4
M.05.A.041.2 Managementul şi Marketingul Destinaţiilor Turistice

Marketing and Managing Tourism Destinations

4
M.05.A.042.2 Turismul Vinicol

Winery Tourism

4
M.05.A.043.2 Dezvoltarea turismului rural şi eco

Rural and Eco Tourism Development

4
Modul III Mangementul Turismului de Recreere / Recreation Management
M.05.A.039.3 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Moldovan Inbound Tourism Development Policy

4
M.05.A.040.3 Managementul Industriei de Recreere şi Agrement

Leisure & Recreation industry management

4
M.05.A.041.3 Facilitarea serviciilor de agrement şi Management

Recreational Facilities Operations and Management

4
M.05.A.042.3 Turismul de Sănătate şi Wellness

Health and Wellness Tourism

4
M.05.A.043.3 Complex, Sport şi Club Management

Resort, Sport and Club Management

4
Modul IV Managementul evenimentelor / Event Management
M.05.A.039.4 Managementul convenţiilor şi expoziţiilor

Conventions and Exhibitions Management

4
M.05.A.040.4 Management Marketing de evenimente culturale şi festivaluri

Festival and Cultural Event Management  Marketing

4
M.05.A.041.4 Politica Dezvoltării Turismului Receptor în Moldova

Moldovan Inbound Tourism Development Policy

4
M.05.A.042.4 Planificarea evenimentelor sociale şi management Marketing

Social Event Planning & Management Marketing

4
M.05.A.043.4 Managementul Marketingului Corporativ şi de Evenimente

Corporative and Event Marketing Management

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA 361.1 Contabilitate

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Contabilitatea elementelor patrimoniale

Accounting for property elements

*Contabilitatea activelor şi pasivelor

Accounting for assets and liabilities

5
7.         S.03.A.022

 

S.03.A.023

Asigurări şi reasigurări

Insurance and Reinsurance

Pieţe de capital

Capital markets

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

Contabilitate de gestiune aplicată

Applied management accounting

Contabilitatea consumurilor şi calcularea costurilor

Accounting and calculation of costs

4
15.      S.04.A.031

 

S.04.A.032

Gestiunea plăţilor şi creditelor

Payments and Credit Management

Managementul portofoliului investiţional

Investment portfolio management

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II 20
Modulul I . Contabilitatea instituţiilor publice şi financiare / Accounting of financial and public institutions

 

M.05. A.039.1 Contabilitatea instituţiilor publice

Accounting for public institutions

4
M.05. A.040.1 Contabilitatea bancară

Banking accounting

4
M.05. A.041.1 Contabilitate în asigurări

Insurance accounting

4
M.05. A.042.1 Audit şi control financiar – bancar

Audit and financial – banking control

4
M.05.A.043.1 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul II. Contabilitate şi audit / Accounting and auditing
M.05.A.039.2 Contabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii

Accounting for small and medium enterprises

4
M.05.A.040.2 Contabilitatea în ramurile economiei naţionale

Accounts in branches of national economy

4
M.05.A.041.2 Audit şi control financiar

Audit and financial control

4
M.05.A.042.2 Contabilitatea impozitelor

Accounting for income taxes

4
M.05.A.043.2 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  364.1 Finanțe și bănci

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Instituţii financiar-bancare

Banking and Financial Institutions

*Investiţii publice

Public investment

5
7.         S.03.A.022

 

S.03.A.023

Asigurări şi reasigurări

Insurance and Reinsurance

Pieţe de capital

Capital markets

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

Gestiunea plăţilor şi creditelor

Payments and Credit Management

Creditare bancară

Bank lending

4
15.      S.04.A.031

 

S.04.A.032

Managementul portofoliului investiţional

Investment portfolio management

Gestiunea fondurilor publice

Management of public funds

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II, Modul III 20
Modulul I. Activitate bancară / Banking
M.05. A.039.1 Gestionarea  riscurilor bancare

Bank risk management

4
M.05. A.040.1 Audit şi control bancar

Audit and bank supervision

4
M.05. A.041.1 Reglementări bancare

Banking law

4
M.05. A.042.1 Contabilitatea bancară

Banking accounting

4
M.05.A.043.1 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul II. Asigurări / Insurance 
M.05. A.039.2 Asigurarea riscurilor

Risk insurance

4
M.05. A.040.2 Audit şi control în companiile de asigurări

Audit and control in insurance companies

4
M.05. A.041.2 Asigurări sociale de stat

State social insurance

4
M.05. A.042.2 Contabilitate în asigurări

Insurance accounting

4
M.05.A.043.2 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
Modulul III. Finanţe şi Burse de valori / Finance & Stock exchanges
M.05.A.039.3 Gestiunea riscurilor financiare

 Financial risk management

4
M.05.A.040.3 Audit şi control financiar

Audit and financial control

4
M.05.A.041.3 Reglementările pieţei financiare

Financial market regulations

4
M.05.A.042.3 Tehnica operaţiunilor bursiere

Stock operations technique

4
M.05.A.043.3 Impozitare şi administrare fiscală

Taxation and tax administration

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  368.1 Cibernetică și Informatică Economică

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Analiza matematică

Mathematical analysis

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială

Managerial and Financial Accounting

4
5.         S.03.O.019 Statistica matematică

Mathematical statistics

4
6.          S.03.A.020

 S.03.A.021

Limbaje de programare

Programming language

Metode de optimizare

Optimization methods

5
7.         S.03.A.022

 

S.03.A.023

*Cibernetica economică

Cybernetics IT software

*Metode numerice de calcul

Numerical methods of calculation

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru business “B”

(Engleza, franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Statistica economică

Economical statistics

4
13.      G.04.O.028 Econometrie

Econometrics

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

 

Metode de programare

Programming methods

Programarea logică

Logic Programming

4
15.      S.04.A.031

 

S.04.A.032

Tehnologii Web

Web Technologies

Programarea Orientată pe Obiecte

Object-oriented programming

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I, Modul II 20
Modul I. Cibernetică matematică / Mathematical Cybernetics
M.05.A.039.1 Programarea liniară

Linear programming

5
M.05.A.040.1 Programarea funcţională

Functional programming

5
M.05.A.041.1 Inteligenţa artificială 

Artificial intelligence (AI)

5
M.05.A.042.1 Cercetări operaţionale

Operational research

5
Modul II. Sisteme informaţionale economice / Economic Information Systems
M.05.A.032.2 Sisteme informaţionale economice

Economic information systems

5
M.05.A.033.2 Pachete Software

Software packages

5
M.05.A.034.2 Securitatea informaţională

Information security

5
M.05.A.035.2 Administrarea sistemelor cibernetice

Cybernetic systems administration

5
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  369.1 Merceologie și comerț

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială Managerial and Financial Accounting 4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

 

 

S.03.A.021

*Bazele merceologiei şi managementul calităţii mărfurilor

Fundamentals of Commodity Science and Quality Management goods

*Managementul întreprinderilor comerciale

Management of commercial enterprises

5
7.         S.03.A.022

 

 

S.03.A.023

Organizarea comerţului şi a deservirii consumatorului

Organization of trade and consumer services

Promovarea mărfurilor pe piaţă

Promoting market goods

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

 

S.04.A.030

Merceologia şi auditul mărfurilor alimentare

Commodity and auditing of food goods

Merceologia şi auditul mărfurilor nealimentare

Commodity and auditing of non-food goods

4
15.      S.04.A.031

 

S.04.A.032

Metrologia, standardizarea şi certificarea

Metrology, standardization and certification

Proprietăţi fizico-chimice şi metodele de control al calităţii mărfurilor

Physic-chemical properties and methods of quality control of goods

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I 20
Modul I Merceologia şi auditul calităţii mărfurilor de consum / Goods technology and quality audit consumer goods

 

M.05.A.039.1 Merchandising şi comerţul cu amănuntul

Retail Management and Merchandising

4
M.05. A.040.1 Securitatea materiei prime şi a mărfurilor

Security of raw material and goods

4
M.05. A.041.1 Logistica şi managementul lanţului de aprovizionare

Logistics and Supply Chain Management

4
M.05. A.042.1 Auditul calităţii mărfurilor

Quality goods audit

4
M.05. A.043.1 Sisteme de Management a Calităţii

Quality Management Systems

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE SEMESTRE 

SPECIALITATEA  366.1 Economie generală

Nr. Cod Denumirea unităţii de curs Nr. de credite
SEMESTRUL III
1.         F.03.O.015 Antreprenoriat şi Întreprindere

Entrepreneurship and Enterprise

5
2.         G.03.O.016 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
3.         S.03.O.017 Business şi strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

4
4.         S.03.O.018 Contabilitate Financiară şi Managerială Managerial and Financial Accounting 4
5.         S.03.O.019 Cercetări de Marketing

Marketing Research

4
6.         S.03.A.020

 

S.03.A.021

*Economics al Strategiei Business-ului

Economics of Business Strategy

*Probleme Economice Contemporane

Contemporary Economic Issue

5
7.         S.03.A.022

 

S.03.A.023

Economie managerială

Managerial Economics

Resurse şi Economia Mediului

Resource and Environmental Economics

4
8.         *Seminar/Vizită industrială Seminars/Industrial Visits
SEMESTRUL IV
9.         F.04.O.024 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
10.      G.04.O.025 Limbi străine pentru Business “B”

(Engleza, Franceza, Germana, Koreeana, Chineza, Spaniola, Turca)

Foreign languages for Business “B”

(English, French, German, Korean, Chinese, Spanish, Turkish)

4
11.      S.04.O.026 Finanţe Corporative şi Fiscalitate

Corporate Finance and Taxes

4
12.      S.04.O.027 Analiza Situaţiilor Financiare

Financial Statement Analysis

4
13.      G.04.O.028 Sisteme Informaţionale în Management

Management Information Systems

3
14.      S.04.A.029

 

S.04.A.030

Economiile Regiunilor Lumii

Economics of the World Regions

Economia Politică a Lumii a Treia

Political Economy of the Third World

4
15.      S.04.A.031

 

 

S.04.A.032

Corporaţiile Transnaţionale şi Internaţionale de Producţie

Corporations and International Production

Sisteme economice comparative

Comparative Economic Systems

4
16.        Stagiu de practică

Internship

2
SEMESTRUL V
17.      U.05.A.033

 

U.05.A.034

Geopolitică

Geopolitics

Dezvoltarea Business-ului în ţările emergente (BRIICS)

Business Development in Emerging Economies (BRIICS)

3
18.      S.05.A.035

 

S.05.A.036

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă

Global Strategy and Sustainability

Politici de dezvoltare durabilă

Politics of Sustainability

4
19.      S.05.A.037

 

S.05.A.038

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation in a foreign language

Tehnici eficiente de vînzare

Effective Selling Techniques

3
20.      M.05.A.039-043 Modul I 20
Modul I Economics/ Economics 
M.05.A.039.1 Teoria Economiei Politice în context Strategic

The Theory of Economic Policy in a Strategic Context

4
M.05. A.040.1 Aspecte politice în Economia Financiară

Policy Issues in Financial Economics

4
M.05. A.041.1 Studiu dezvoltării economice

Survey of Economic Development 

4
M.05. A.042.1 Prognozarea în Business şi Economie

Forecasting for Business and Economics

4
M.05. A.043.1 Economics şi E-comerţ

Economics and E-Comerce

4
SEMESTRUL IV
21.      S.06.A.044

 

 

 

S.06.A.045

Comunicarea organizaţională, Protocol Social şi de Stat

Organizational Communication, Social and State Protocol

Strategii de soluţionare a conflictului

Conflict Resolution Strategies

4
22.      S.06.A.046

 

 

S.06.A.047

Principii şi Practica comunicării ştiinţifice

Principles and Practice of Scientific Communication

Practica Creativa Aplicată

Creative Applied Practicum

3
23.      Stagiu de practică (Practica tehnologică)

Internship

8
24.      Stagiu de licenţă

Field internship

10
25.      Examene de licenţă

Exams

5

 

 

 

STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

CALENDARUL UNIVERSITAR (durata)

 

Anul de studii

Activităţi didactice

Stagiu de practica
Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară
Anul I 12 zile 15 zile 12 zile
Anul II 12 zile 15 zile 12 zile
Anul III 12 zile 15 zile 12 zile 2 săpt.
Anul IV 12 zile 15 zile 12 zile 9 săpt.

În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, curricula ULIM este bazaată pe finalitățile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la intrări (input) pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output).

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenților care:

  • demonstrează cunoştințe şi competențe avansate într-un domeniu de studii;
  • pot aplica cunoştințele obținute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
  • demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluționa problemele din domeniul lor de studii;
  • au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii propriu), precum şi de a–şi espune raționamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiințific sau etic;
  • pot comunica informații, idei, probleme şi soluții atât audiențelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
  • şi-au dezvoltat acele competențe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.