Implementate

 

In derulare

Consolidarea capacității instituționale ABRM

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM a fost inclus în Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan Higher Education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior din Republica Moldova), finanţat de Programul SIU Eurasia (The Norvegian Centre for International Cooperation in Education http://siu.no/eng ).

Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)

Coordonatorul: Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina
Durata: decembrie 2013 – noiembrie 2015
Obiectivele generale:
– Susținerea strategiilor de dezvoltare a universităților;
– Sprijinul universităților-partenere în autoevaluarea acțiunilor lor educaționale și definirea propriilor strategii prin crearea unui instrument de evaluare internă;
– Dezvoltarea procedurilor interne de asigurare a calității în scopul elaborării recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniul de guvernanță universitară al universităților-membre din regiunea Europei centrale și orientale;
– Conjugarea eforturilor universităților-membre în vederea elaborării unui ghid metodologic de evaluare a calității;
– Perenizarea rezultatelor proiectului.

Predarea și învățarea inovativă a Studiilor Europene

(3 ani: decembrie 2013 – noiembrie 2016) – proiectul programului TEMPUS finanțat de UE. ULIM este unul din partenerii consorțiului alături de instituții din Moldova, Georgia, Ucraina, Marea Britanie și Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.

Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană

Din iunie 2013 ULIM este partener în cadrul proiectului Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană, un proiect de 24 luni, administrat de Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant și beneficiar. Proiectul este cofinanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”.

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus este un program de cooperare și mobilitate universitară, care își propune să promoveze învatamantul superior european și comunicarea interculturală la nivel mondial.

Tempus Crossmedia si Jurnalism


Proiectul Tempus IV ”Crossmedia und Qualitätsjournalismus. Innovationen für eine universitäre Journalistenausbildung in der vernetzten Gesellschaft” (”Crossmedia și Jurnalism de Calitate. Inovaţii pentru o formare jurnalistică universitară în societatea interconectată”)

Tempus Athena

Proiectul Tempus Promovarea sistemelor durabile şi autonome de învăţămînt superior în spaţiul estic 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR

Casa Mare

Vezi mai multe detali accesând site-ul proiectului.
www.projectcasamare.orgSee the Project Casa Mare HERE