A V I Z

SALIH NAJI

THE IMPACT OF SELF ECONOMIC MANAGEMENT AND TECHNOLOGY ON ELEMENTARY SCHOOLS ACHIEVEMENTS AT ARAB SCHOOLS IN ISRAEL

IMPACTUL AUTOGESTIUNII ECONOMICE ȘI TEHNOLOGIEI ASUPRA REALIZĂRILOR ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE ARABE DIN ISRAEL

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Conducător științific: ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat D 34.521.03-19 a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. 7 din 11.05.2018 , în următoarea componență:

BURLACU Natalia, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

DRĂGĂLIN Iuliana, secretar științific, doctor în științe economie, conferențiar universitar

CROTENCO Iuri, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Cobzari Liudmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar GRAUR Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar

FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Israel)

Referenți Oficiali:

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar CRUDU Rodica, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 14:00, în ședința Consiliului științific specializat D 34.521.03-19, în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 245.

Teza de doctor Salih Naji

Autoreferat engl Salih Naji

Autoreferat Salih Naji

A V I Z

BEN SHABO RINA

 DESCENTRALIZAREA ȘCOLILOR DIN ISRAEL ÎN CONTEXTUL NOULUI MANAGERIALISM

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Condător științific: BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Consiliul Științific Specializat a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr.7 din 11.05.2018, în următoarea componență:

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar

ROBU Elena, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar universitar

ȚĂU Nicolai, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar

BUJOR Oleg, doctor în științe economice, conferențiar universitar

FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Istrael)

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Referenți Oficiali:

STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar, m.c.

TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar

 

Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 16.00, înședința Consiliului științific specilaizat D 34.521.03-17  – în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 245.

Teza de doctor Ben Shabo Rina

Autoreferat Ben Shabo Rina

Autoreferat_ eng Ben Shabo Rina

 

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dlui

COȘERIN Victor

 cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării”

 

La data de 28 septembrie 2018, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 16 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dlui COȘERIN Victor cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Burlacu Natalia, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:        Ulian Galina, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM

Ivan Angela, doctor inginer, conferențiar universitar, România

Teza de doctor_Coserin Victor 

Autoreferat_Coserin Victor

 

 

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei

HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina

 cu tema „ Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice

 

La data de 21 septembrie 2018, ora 1200 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 18 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina cu tema  Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Țâu Nicolae, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:  Paladi Ion, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM

Hurloiu Lăcrămiora, doctor, conferențiar universitar, România